13 February, 2020

21st of Azar and the Nations’ Right to Self-Determination#Dünya_Gündəmi - 21 Azər və Ulusların öz Alınyazılarını Belirləmə Haqqı
21 آذر و حق تعیین سرنوشت ملت ها
21st of Azar and the Nations’ Right to Self-Determination
----------------------------------------------
Qonaqlar:
Rəhim Şəhbazi – Azərbaycan Mərkəz Partiyasının Üzvü
Yunus Şamili – Birlik Təşkilatının Üzvü
----------------------------------------------
AzNewsTV
On YouTube:
https://youtu.be/2eMBkyq3PRM

No comments: