20 November, 2019

Ahmad Hashemi: on Iranian officials’ Goebbels-ish (Minister of Propaganda of Nazi Germany) lies about Iran protests.Əhməd Haşimi: İran yetkililərinin təzahüratlar ilə bağlı Goebbels-vari yalanıarı.
احمد هاشمی: درباره دروغ های گوبلزی (وزیر تبلیغات آلمان نازی) مقامات ایرانی در خصوص تظاهرات
Ahmad Hashemi: on Iranian officials’ Goebbels-ish (Minister of Propaganda of Nazi Germany) lies about Iran protests.
------------------------------------------
AzNewsTVAhmad Hashemi: by killing more than 300 peaceful protesters, the Iranian regime has both committed crimes against humanity. It is expected that the Non-violence approach gives way to legitimate defense.احمد هاشمی: رژیم ایران با کشتن بیش از 300 تظاهرکننده مسالمت آمیز وغیرمسلح هم تروریسم، هم جنایت علیه بشریت و هم نسل کشی مرتکب شده است.
Ahmad Hashemi: by killing more than 300 peaceful protesters, the Iranian regime has both committed crimes against humanity. It is expected that the Non-violence approach gives way to legitimate defense.
Əhməd Haşimi: 300 dən artıq barışcıl təzahüratçını öldürməklə İran rejimi həm terorizm həm insanlığa qarşı suç həmdə soyqırım işləyibdir. Şiddətsizlik öz yerini məşru savunmaya verməsi gözlənir.
از دیدگاه حقوق بین الملل و تعاریفی که برای تروریسم، جنایت علیه بشریت و نسل کشی وجود دارد، رژیم ایران با کشتن بیش از 300 تظاهرکننده مسالمت آمیز وغیرمسلح هم تروریسم، هم جنایت علیه بشریت و هم نسل کشی مرتکب شده است.
---------------------
همراه با این کشتارها، اعتراضات از فاز خشونت پرهیز به فاز دفاع مشروع وارد شده است.
---------------------
گمان می رود مردم معترض در راستای دفاع از خود با استفاده از خودروها بویژه سرقت خودروهای وابسته به ارگان های دولتی، به مسدود کردن راه ها و روان کردن این خودروها به سمت موتورسواران سرکوبگر و خودروهای نیروهای تروریستی سپاه و بسیج بپردازند.
----------------------
همچنین احتمال دارد با تداوم اعتراض ها در روزهای آینده، معترضان به سمت پادگان ها و کلانتری ها هجوم برده و با به دست آوردن سلاح به دفاع مشروع از خود بپردازند. نهایتا احتمال دارد معترضان با پرتاب سنگ و غیره از بام خانه ها بویژه خانه های بلندمرتبه به دفاع مشروع از خود بپردازند.
------------------------------------------
AzNewsTV


Ahmad Hashemi: on recent UN resolution condemning Human Rights violations in Iran

Əhməd Haşimi: Birləşmiş Millətler Hörgütü tərəfindən İranda insan haqlarının tapdalanmasını qınayan yayımlanan bildirgə haqda
احمد هاشمی: در خصوص قطعنامه اخیر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران
Ahmad Hashemi: on recent UN resolution condemning Human Rights violations in Iran
------------------------------------------
AzNewsTV


Ahmad Hashemi: the beginning of the end has started for Iranian dictatorship
احمد هاشمی: آغاز پایان دیکتاتوری جمهوری اسلامی شروع شده است.
Ahmad Hashemi: the beginning of the end has started for Iranian dictatorship
Əhməd Haşimi: İran diktatorluğunun sonunun başlanğıcı başlayıbdır.

آمریکا هیچ علاقه ای به درگیری نظامی با ایران ندارد ولی با شدت و حدت تمام سیاست فشار حداکثری را دنبال می کند. از جمله پیامدهای سیاست فشار حداکثری، کاهش صادرات نفت ایران از روزی دو میلیون بشکه به کمتر از 400 هزار بوده و بنابر برآورد کارشناسان انرژی، در سال آینده صادرات ایران به یک دهم دوره برجام کاهش پیدا خواهد کرد.
----------------------------
سیاست فشار حداکثری یا منجر به مذاکره مجدد و گسترده دیکتاتوری ولایت فقیه بر سر برنامه هسته ای و موشکی و سیاست های مخرب منطقه ای خود خواهد شد و یا منجر به فروپاشی تدریجی جمهوری اسلامی خواهد شد.
البته باید مراقب بود دیکتاتوری رضا پالانی (دیکتاتوری شوونیستی و نژادپرست آریامهری پهلوی) و دیکتاتوری مارکسیستی- اسلامیستی مجاهدین خلق جایگزین دیکتاتوری ولایت فقیه نشود.
-----------------------------
در این تظاهرات ملت هایی مانند عرب الاحواز که بیشترین آسیب را از آپارتاید فارسی دیده اند پیشگام هستند. در این چارچوب، مساله اصلی آذربایجان هم نسبت به مناطق دیگر جامعه متفاوت است. آذربایجان جنوبی باید تضمین های لازم در خصوص حق تعیین سرنوشت را بدست بیاورد. این وضعیت برای ملت های غیرفارس دیگر هم صادق است. بطور مثال ملت عرب الاحواز در حالی در فقر مطلق زندگی می کنند که می بیند در آنسوی آب های خلیج همتباران عربش در رفاه و آرامش زندگی می کنند.
-----------------------------
با توجه به اینکه نیروهای سرکوب گر یعنی سپاه و بسیج و ارتش هنوز یکپارچه است و دچار شکاف نشده ممکن است این تظاهرات سرکوب شود ولی روند آغاز پایان دیکتاتوری جمهوری اسلامی شروع شده است و با این کشتارها حتی کمترین مشروعیت باقی مانده جمهوری اسلامی برای برخی اقشار مذهبی نیز از بین رفته است.
-------------------------------
دلیل کمک ایران به گروه های تروریستی و شبه نظامی این است که در صورت ایجاد شکاف در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در کشتار مردم، جمهوری اسلامی امیدوار است که این گروه ها از جمله حشد الشعبی و حزب الله لبنان در روزهای سخت به یاری اش بشتابند.
------------------------------------------


AzNewsTV

Ahmad Hashemi: South Azerbaijan’s priority in the protests should be countering Persian Apartheid and guaranteeing the right of self-determinationاحمد هاشمی: اولویت آذربایجان جنوبی در تظاهرات جاری مبارزه با آپارتاید فارسی و تضمین حق تعیین سرنوشت است.
Əhmad Hashimi: Azərbaycanın öncəliyi Fars Apartaydına qarşı mübarizə aparmaq və öz müqəddəratını bəlirləməyi güvəncə altına almaqdır.
Ahmad Hashemi: South Azerbaijan’s priority in the protests should be countering Persian Apartheid and guaranteeing the right of self-determination
------------------------
به تلویزیون "آذربایجان نیوز تی وی" گفتم:
موج اخیر اعتراضات مردمی نویدبخش است چرا که آذربایجان جنوبی و ترک ها به عنوان اکثریت نسبی جامعه در آن مشارکت فعالانه ای دارند. یکی از دلایل شکست حرکت های اعتراضی قبلی از جمله جنبش سبز عدم مشارکت آذربایجان در اعتراض به ذهنیت آپارتاید زده، استبداد زده و ترک ستیزانه پوزیسیون و اپوزیسیون فارسی/ایرانی بود.
----------------------
به سه دلیل بهترین شرایط برای رهایی آذربایجان جنوبی از آپارتاید فارسی فراهم شده است
یک- به دلیل خیزش سراسری در کشور و تداوم تظاهرات در دست کم 50 شهر و مشارکت فعالانه آذربایجان در آن
دو- به دلیل اوج ضعف اقتصادی و انزوای سیاسی دیکتاتوری ولایت فقیه
سه- به دلیل موفقیت سیاست فشار حداکثری ایالات متحده و افزایش فشارهای بین المللی بر ضد رژیم ایران
----------------------
البته آذربایجان باید بیدار باشد و تبدیل به عمله سیاسی اپوزیسیون طرفدار تداوم آپارتاید پارسی در ایران نباشد و با شرط پذیرش دو پیش شرط "مبارزه با آپارتاید پارسی" و به رسمیت شناخته شدن "حق تعیین سرنوشت" برای ملت ترک آذربایجان جنوبی و دیگر ملت های تحت ستم مضاعف آپارتاید فارسی با مرکزگرایان همکاری داشته باشد. ملت های دربند در ایران می توانند دست در دست هم گذاشته و روند آزادی و رهایی را شتاب ببخشند.
-----------------------
ملت آذربایجان جنوبی باید همزمان به هر سه ذهنیت استبدادزده ((شاه و شیخ و مجاهد)) یک "نه" بزرگ بگوید چرا که دیکتاتوری نژادپرستانه- آریایی- شوونیستی پهلوی و دیکتاتوری عقب مانده مجاهدین خلق به مراتب از دیکتاتوری ولایت فقیه ارتجاعی تر و ضد ترک تر است و قدرتیابی آنها خطری به مراتب بزرگ تر برای ترک های آذربایجان جنوبی است.
هدف اصلی ملت ترک آذربایجان جنوبی باید مبارزه با آپارتاید فارسی باسد و نه براندازی دیکتاتوری ولایت فقیه زیرا اپوزیسیون کنونی و ذهنیت دیکتاتوری شاه و مجاهد هیچ علاقه ای به براندازی آپارتاید فارسی و روی آوردن به دموکراسی لیبرال و چندفرهنگی گری و چندزبانگی و برابری از خود نشان نداده است.
------------------------------------------
AzNewsTV
https://www.facebook.com/AN.T.Farsi/videos/1467571076752772/


بیانه حزب مرکزی آذربایجان در دفاع از حرکت های اعتراضی در آذربایجان و ایران

بیانه حزب مرکزی آذربایجان در دفاع از حرکت های اعتراضی در آذربایجان و ایران
------------------
حزب مرکزی آذربایجان به عنوان صدای جنبش عدالت خواهی، برابری گرایی و دموکراسی خواهی ملت ترک آذربایجان جنوبی با صدور این بیانیه حمایت خود را از اعتراضات جاری و خیزش مردمی ملت ترک آذربایجان جنوبی و دیگر ملت ها در ایران اعلام می دارد.
این حرکت اعتراضی به علت گستردگی آن و بویژه همراهی ملت تورک آذربایجان جنوبی می تواند نویدبخش تغییرات بنیادین در کشور باشد. در جنبش های ناموفق پیشین از جمله جنبش سبز، آذربایجان همراهی نکرد تا با این عدم همراهی، اعتراض خود به آپارتاید پارسی حاکم بر جریانات و گروه های فارسی/ ایرانی از پوزیسیون تا اپوزیسیون را نشان دهد.
این بار اما، آحاد ملت ترک آذربایجان جنوبی از جمله در شهرهای تبریز، اورمیه، زنجان، قزوین، اهر، قوشاچای (میاندوآب) ، سلماس و.. به پا خاسته اند و از بازیگران اصلی حاضر در این حرکت اعتراضی بر ضد دیکتاتوری ولایت فقیه هستند. در این قیام هم مانند حرکت های اعتراضی پیشین، حق تعیین سرنوشت و نابودی آپارتاید فارسی، هدف اصلی جنبش دموکراسی خواهی آذربایجان بوده و خواهد بود.
در این اعتراضات شعارهایی که توسط تورک ها سر داده می شود نشان از آن دارد که آذربایجان جنوبی دغدغه ها و مطالبات منحصر به خود را دارد و این مطالبات لزوما با خواسته های مرکزگراها یکسان نیست. از جمله شعارهایی که در این تظاهرات ها به زبان تورکی سر داده شده اند عبارتند از: «ملت آذربایجان نمی تواند این ذلت (آپارتاید فارسی و تبعیض) را تحمل کند»، «اورمیه بیدار است و به تبریز (به عنوان پایتخت آذربایجان جنوبی) متکی است»، «ما آماده مرگ هستیم، سربازان بابک هستیم»، «زنده باد آذربایجان، کور باد هر که آن را نمی خواهد»و سایر شعارهای ملی گرایانه.
همانطور که از محتوای شعارهای تظاهرکنندگان مشاهده می شود دغدغه اصلی ملت تورک آذربایجان جنوبی «مسایل هویتی»، «حق تعیین سرنوشت» و از میان برداشتن «آپارتاید فارسی» می باشد و این اعتراضات ارتباطی به خواسته های فانتزی مرکزی در ایران ندارد که ممکن است گران شدن قیمت بنزین و مسایل اقتصادی علت اصلی آن باشد.
از این رو، ملت تورک آذربایجان تنها در صورتی می تواند بطور هماهنگ با اعتراضات ملت فارس و ملت های دیگر همراهی کند که اصل مبارزه برای کنار زدن آپارتاید فارسی و حق تعیین سرنوشت برای ملت هایی که شهروندی، زبان، فرهنگ، هویت، هستی، کیستی و چیستی شان درجه دو حساب می شود در دستور کار گنجانده شود. ناگفته پیداست که همراهی ملت تورک آذربایجان جنوبی به عنوان ملت دارای اکثریت نسبی در ایران، برای موفقیت در این کارزار و گذار از دیکتاتوری ولایت فقیه به یک دموکراسی لیبرال حیاتی است.
حزب مرکزی آذربایجان از حرکت های اعتراضی ملت ترک آذربایجان جنوبی و سایر ملت های تحت ستم مضاعف و قربانی آپارتاید در ایران از جمله ملت های بلوچ، عرب الاحواز، فارس و کرد حمایت و با آنها اعلام همبستگی می کند و خواهان تشکیل "دولت ملی"برای همه ملتهای تحت ستم می باشد.
حزب مرکزی آذربایجان آمادگی دارد با همه احزاب اپوزیسیون که با هدف براندازی دیکتاتوری ولایت فقیه و گذار به دموکراسی فعالیت می کنند همکاری کرده و اقدامات خود را با جبهه ای متشکل از نیروهای مترقی و برانداز هماهنگ کند، به شرطی که این احزاب و جریانات، معتقد به براندازی دیکتاتوری ولایت فقیه و نه مذاکره و مماشات با آن باشند، به مبارزه با شوونیسم فارسی/ایرانی و براندازی آپارتاید فارسی و جایگزینی آن با چندفرهنگی گری و چندزبانگی در آینده ایران باور داشته باشند و از همه مهمتر، معتقد به حق تعیین سرنوشت برای ملت های تحت ستم آپارتاید پارسی/ایرانی از جمله ملت ترک آذربایجان جنوبی باشند.
این اعتراضات از آن جهت دارای اهمیت است که شرایط داخلی (ضعف حاکمیت ایران و تشدید نارضایتی عمومی) و فشارهای منطقه ای و بین المللی، بویژه سیاست فشار حداکثری دولت کنونی ایالات متحده دست به دست هم داده و شرایط ویژه ای برای شتاب بخشیدن به روند گذار از دیکتاتوری ولایت فقیه و تغییر رژیم فراهم آورده اند.
در این راستا، حزب مرکزی آذربایجان مایل است بار دیگر تاکید کند این حزب از هر گونه کارزاری بر ضد دیکتاتوری ولایت فقیه حمایت و دست یاری به سمت آن دراز می کند به شرطی که این یاری و همکاری دو طرفه و بر مبنای احترام متقابل باشد. درک این موضوع شایان اهمیت است که دوران حمایت بی قید و شرط آذربایجان جنوبی از حرکت های اعتراضی در ایران به سر آمده است و پیش شرط حمایت آذربایجان از جنبش های اعتراضی در ایران، به رسمیت شناخته شدن مطالبات ترک های آذربایجان جنوبی بویژه اصل «حق تعیین سرنوشت» خواهد بود.


Azerbaijan Central Party statement in support of protests in Azerbaijan and Iran
The Azerbaijan Central Party (ACP), as the voice of the Turkish nation of South Azerbaijan’s movement for Justice, egalitarianism and democracy, announces its support to the ongoing protests and uprising of the Turkish nation of South Azerbaijan and other nations in Iran.
This protest movement, due to its depth and extent and particularly the participation of the Turkish nation of South Azerbaijan, is promising and can spark fundamental changes in Iran. In the past unsuccessful protest movements, including the Green Movement, Azerbaijan did not join the rallies, in an act conducted to show its opposition to the Persian Apartheid that is widespread among both Iranian establishment as well as Persian/ Iranian opposition groups.
This time, however, all walks of the Turkish nation of South Azerbaijan have poured into the streets, including in cities such as Tabriz, Urmia, Zanjan, Qazvin, Ahar, Qoshachay (Miandoab), Salmas, etc., and are the main actors in the protests against the Velayat-e Faqih dictatorship. The right to self-determination and the abolition of Persian Apartheid are and will remain the two main objectives of this and next uprisings, just like the previous protests in Azerbaijan.
The slogans that are chanted in these protests are clearly indicative of the fact that South Azerbaijan’s concerns, demands and aspirations are unique and are not necessarily identical to those of the centralists (Persians). Some of the slogans that are chanted in Turkish are as follows: "The Azerbaijani nation cannot tolerate this humiliation (Persian Apartheid and discrimination)", "Urmia is awake and relies on Tabriz (as the capital of South Azerbaijan)", "We are ready to die, we are soldiers of Babak", " Long live Azerbaijan!, May whoever doesn’t want this be blind!" and some other patriotic slogans.
As it is evident in demonstrators’ slogans, the Turkish nation of South Azerbaijan’s main concerns are “identity issues”, “the right to self-determination” and the abolition of the "Persian Apartheid" and these protests have nothing to do with the fantasy demands of centralists to which the gas price hike or economic issues are the main components.
Therefore, the Turkish nation of Azerbaijan can cooperate and join forces with Persians and other nations only after the principle of fighting for the abolition of the Persian Apartheid and the right to self-determination for those nations whose citizenship, language, culture, identity and existence are considered second class, are included in the agenda. Needless to mention that inclusion and participation of Turkish nation of South Azerbaijan as a nation that constitutes the relative majority in Iran, is critical in this campaign and in the transition from Velayat-e Faqih dictatorship to a liberal democracy.
The Azerbaijan Central Party shows solidarity with and supports protests carried out by the Turkish Nation of South Azerbaijan, and other nations who are living under double oppression and are the victims of Apartheid in Iran including Baluch, AL-Ahwaz Arabs, Persians and Kurds and calls for the creation of “national state” for those oppressed nation.
The Azerbaijan Central Party is willing to cooperate with all opposition political parties aiming at overthrowing the Velayat-e Faqih dictatorship and transition to democracy and is ready to synchronize its campaigns with a front made up of progressive and anti-regime forces, provided that these parties and groups believe in the overthrowing of the Velayat-e Faqih dictatorship not in negotiation and appeasement; believe in fighting Persian/ Iranian chauvinism and the abolition of the Persian Apartheid, and its replacement with multilingualism and multilingualism in the future Iran, and most importantly, believe in the right to self-determination for all nations living under the control of Persian/ Iranian Apartheid, including the Turkish nation of South Azerbaijan.
These waves of protests are of great significance because of domestic conditions (the weakened desperate regime and the exacerbation of public dissatisfaction) and regional and international pressures, in particular the current US administration’s Maximum Pressure Campaign, have all combined and helped create unique circumstances in expediting the regime change and the transition from the Velayat-e Faqih dictatorship.
In this regard, the Azerbaijan Central Party (ACP), would like to once again emphasize that the ACP is extending its hand to any campaign against the Velayat-e Faqih dictatorship, provided that this assistance and cooperation is based on reciprocity and mutual respect. It is important to understand that the era of unconditional support for anti-government protests in Iran has come to an end and the recognition of the Turkish nation of South Azerbaijan’s demands, especially the “right to self-determination” would be the precondition of Azerbaijan in supporting protest movements in Iran.
Azerbaijan Central Party
17th of November 2019 

Ahmad Hashemi: On Iran’s new steps to resume uranium enrichment at its underground Fordow facilityƏhməd Haşimi: İranın Fordo təsisində uranyun zənginləşdirmənin yenidən başlatması çərçəvəsində atdığı yeni addımlar haqda
احمد هاشمی: در خصوص گام های جدید ایران برای از سرگیری غنی سازی اورانیوم در تاسیسات زیرزمینی
Ahmad Hashemi: On Iran’s new steps to resume uranium enrichment at its underground Fordow facility
------------------------------------------
AzNewsTV

Ahmad Hashemi: On fighting between Israel and Gaza-based Islamic Jihad militants and its massage to IranƏhməd Haşimi: İsrail və Qəzzədə bulunan İslami Jəhad gurupu arasında toqquşmalar və onun İrana savı
احمد هاشمی: در خصوص درگیری میان اسرائیل و شبه نظامیان جهاد اسلامی در غزه و پیام آن برای ایران
Ahmad Hashemi: On fighting between Israel and Gaza-based Islamic Jihad militants and its massage to Iran

11 November, 2019

Ahmad Hashemi: Iran’s posture threatening to pull out of the Non-Proliferation Treaty (NPT) - like North Korea- would be perceived as declaring war against the international community.Ahmad Hashemi: Iran’s posture threatening to pull out of the Non-Proliferation Treaty (NPT) - like North Korea- would be perceived as declaring war against the international community.
احمد هاشمی: موضع ایران در خصوص خروج از پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای-ان پی تی- (مانند اقدام کره شمالی) به مثابه اعلان جنگ بر ضد جامعه بین المللی خواهد بود.
Əhməd Haşimi: İranın Həsteyi Silahların Yayılmasının Önlənməsi Antlaşmasından (NPT) çıxması dünyaya savaş elanı olaraq alğılanacaq.

09 November, 2019

My thoughts on the possibility of the US walking back to Iran Nuclear Deal under a future Democratic President.
My thoughts on the possibility of the US walking back to Iran Nuclear Deal under a future Democratic President.
Indus News TV


On Iran's fourth step away from its JCPOA - nuclear deal commitments
On Iran's fourth step away from its JCPOA - nuclear deal commitments
در خصوص گام چهارم ایران برای کاهش تعهدات برجامی اش
İranın həsteyi anlaşma çərçəvəsində verdiyi təəhüdlərinin azalmasında dördüncü addımı badərə.
------------------------------------------
AzNewsTV
https://www.facebook.com/AN.T.Farsi/videos/868217803572908/

US Maximum Pressure campaign is working and needs to be intensified.Maksimum Basqı siyasəti etkilidir və daha da artmalıdır.
US Maximum Pressure campaign is working and needs to be intensified.

تحریم ها و فشار حداکثری تاثیرگذار است و باید هر چه بیشتر تشدید شود

مطالبم در خصوص سخنان مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر صدور فساد توسط ایران به کشورهای منطقه تحت عنوان صدور انقلاب

ایران برای سرکوبی حرکت های دموکراسی خواهانه بویژه در عراق و لبنان تلاش می کند
توضیح دادم ایران دارای سیستمی مبتنی بر آپارتاید است و این آپارتاید بر پایه دو ایدئولوژی برتری طلبی شیعی و شوونیسم فارسی بنا شده است.

تحریم های ایالات متحده و سیاست فشار حداکثری، دادن میوه و ثمره های خود را آغاز کرده است.

از آنجایی که هیچ کس جنگ دیگری در منطقه نمی خواهد باید تحریم های به رهبری آمریکا گسترش پیدا کند.

سازمان های منطقه ای دیگر هم می توانند نسبت به اعمال تحریم بر ضد رژیم آپارتاید ایران اقدام کرده و باعث تسریع فروپاشی اقتصادی و نهایتا فروپاشی سیاسی و موجودیت رژیم آپارتاید ایران شود تا هم ملت های دربند شوونیسم پارسی در سیستم آپارتاید ایران و هم کشورهای منطقه از یک کشور خطرناک و اهریمنی نجات پیدا کنند.
سازمان ها و اتحادیه هایی که می توانند بر شدت تحریم ها بر رژیم آپارتاید ایران بیفزایند عبارتند از:
 شورای ترکی متشکل از کشورهای مجارستان، ترکیه، آذربایجان شمالی، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان.
معادل های انگلیسی و ترکی شورای ترکی عبارتند از:
(Türk Keneşi- Turkic Council)
 اتحادیه عرب با 22 کشورعضو
 سازمان همکاری اسلامی متشکل از 57 کشورعضو
------------------------------------------
AzNewsTV


On the US Treasury Department’s designation of Iran’s Supreme Leader’s inner circle and family members.
Amerikanın İran Rəhbəri Əli Xameneyinin yaxın çevrəsindəkiləri təhrim etməsi ilə ilişkili.

On the US Treasury Department’s designation of Iran’s Supreme Leader’s inner circle and family members.

در خصوص تحریم بیت و اطرافیان رهبر ایران توسط ایالات متحده گفتم:

در دور جدید تحریم ها برخی مقامات رژیم که در اقدامات تروریستی از جمله در بمبگذاری مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 و بمبگذاری مرکز یهودیان آمیا در سال 1994 دست داشتند هدف قرار گرفته اند.

تحریم بیت/دفتر خامنه ای اقدام مهمی است زیرا امپراطوری خامنه ای که بیت نامیده می شود ام الفساد و سرچشمه و پدر و مادر فساد در کشور است.

گرچه خامنه ای در رسانه های حکومتی، دیکتاتوری ساده زیست و در حال نان و ماست خوردن ترسیم می شود ولی بنا بر گمانه زنی ها از جمله بررسی چندی پیش رویترز، خامنه ای بر دارایی و ثروتی حدود 100 میلیارد دلاری تسلط دارد و از آن برای نیروهای سرکوب داخلی و حمایت از گروه های تروریستی خارجی بهره برداری می کند.

گمانه زنی ها بر این قرار دارد که خامنه ای پسرش مجتبی را برای حانشینی خود در نظر دارد. از این رو، تحریم او و پدر خانمش غلامعلی حداد عادل که سرکرده "شوونیسم فارسی" و دروازه بان "آپارتاید پارسی" در ایران است اقدام مناسبی است.

حداد عادل همان فردی است که در اشعارش تبریز را قلمرو زبان فارسی می داند و برای وضع هر واژه جدید فارسی - بعضا بسیار مسخره- 15 میلیارد تومان بودجه در نظر می گیرد ولی کمر همت به نابودی و قتل عام زبان ترکی به عنوان زبان اکثریت نسبی مردم در ایران و آذربایجان جنوبی بسته است.

دولت کنونی آمریکا به دنبال جنگ نیست ولی با اعمال تحریم و سیاست تحریم حداکثری، بی صبرانه منتظر نرمش قهرمانانه دوم و نوشیدن جام زهر توسط خامنه ای و آمدن به میز مذاکره و دستیابی به توافقی جدید است که در کنار برنامه هسته ای، برنامه موشکی و مداخلات منطقه ای جمهوری اسلامی هم گنجانده خواهد شد.

My thoughts on environmental disasters happening in Iran but especially in South Azerbaijan, partly due to IRGC’s construction projects and mismanagementİran və özəlliklə də Güney Azərbaycanda gedən və Sipahın yapı projələri və kötü yönətimindən qaynaqlanan Çevrə sorunları ilə bağlı danışdım
نظراتم در خصوص مشکلات زیست محیطی در ایران و بویژه در آذربایجان جنوبی که تا حدی از پروژه های عمرانی سپاه و سوء مدیریت سرچشمه می گیرد.
My thoughts on environmental disasters happening in Iran but especially in South Azerbaijan, partly due to IRGC’s construction projects and mismanagement
------------------------------------------
AzNewsTV


"انتخاب با شماست: چکسلاوکی یا یوگسلاوی""انتخاب با شماست: چکسلاوکی یا یوگسلاوی"
نظراتم در خصوص پارچه نوشته "انتخاب با شماست: چکسلاوکی یا یوگسلاوی" که توسط تماشاگران باشگاه تراکتورسازی در بازی روز جمعه در ورزشگاه سهند تبریز به اهتزاز درآمد:
 ملت ترک آذربایجان جنوبی ملتی صلح دوست و طرفدار مسالمت، مذاکره و گفتگو است و از این رو در صورتیکه قرار است آذربایجان جنوبی و شوونیسم پارس حاکم بر ایران از یکدیگر طلاق بگیرند و آذربایجان استقلال خود را اعلام کند ترجیح ترک ها این است که این جدایی از آپارتاید فارسی و استقلال به روش مسالمت آمیز و متمدنانه صورت بگیرد. .

 رژیم ایران حتی اگر کل نیروهای سرکوبگر سپاهی و بسیجی را بسیج کند قادر به سرکوب 40 میلیون ترک - که اکثریت نسبی را در کشور تشکیل می دهند نخواهد بود.

 جمهوری اسلامی احتمالا آخرین رژیم و خاندانی می باشد که بر ایران با چارچوب و مرزهای کنونی حکومت می کند و سقوط جمهوری اسلامی با خیزش و استقلال ملت های آسیب دیده از شوونیسم فارس و آپارتاید پارسی (شاه و شیخ) از جمله ترک ها همراه خواهد بود. این وضعیت به گذار ایران از امپراطوری و تکمیل شدن پروسه دولت- ملت کمک خواهد کرد.

 جغرافیا و مرزهای کنونی ایران و منطقه در بسیاری موارد، طبیعی و منعکس کننده واقعیات نبوده و در نتیجه تحمیل قراردادهای استعماری و اجباری از جمله معاهدات ترکمنچای، گلستان و سایکس پیکو ایجاد شده و فاقد اعتبار هستند.

 صدها هزار نفر ترک آذربایجانی که در ورزشگاه سهند حضور پیدا می کنند و میلیون ها نفر از آنها در تظاهرات مختلف، مطالبات و اعتراض خود را به روش های مدنی اعلام کرده اند. آذربایجان همواره مخالف خشونت و تررویسم بوده است ولی در صورتیکه فضا برای گفتگو و گفتمان استقلال متمدنانه آذربایجان جنوبی از نوع چکسلاوکی بسته شود آنچه در انتظار ایران است مدل یوگسلاوی است که در جنگ داخلی آن خون ها ریخته شد و نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت رخ داد. ایران می تواند ویران نشود و کشوری پیشرو و در صلح و صفا با همسایگانش باشد همچنانکه چک و اسلواکی هستند و در زمره پیشرفته ترین کشورهای اروپای مرکزی قرار دارند.

 جنبش دموکراتیک آذربایجان جنوبی و انقلاب ورزشگاه سهند، جنبشی مدنی، مسالمت آمیز، متمدنانه و مترقی است و بر خلاف برخی جریانات دیگر هرگز دستش به تروریسم و خون آلوده نشده است ولی اگر آپارتاید پارسی حاکم بر ایران بر در پیش گرفتن الگوی یوگسلاوی اصرار داشته باشد چیزی بغیر از سرنوشت یوگسلاوی در انتظار ایران نخواهد بود.

 حرکت دموکراتیک آذربایجان و آنچه در ورزشگاه سهند و غیره می گذرد حتی دارای اهمیتی بیشتر از آنچه در عراق و لبنان و تحولات موسوم به بهار عربی روی می دهد است و تفاوت آن با این جنبش ها ماهیت کاملا مسالمت آمیز آن است.

 لازم است ایران از امپراتوری فارس- ایران به دولت- ملت فارس/ ایران گذر کند. همچنانکه امپراتوری های شوروی، عثمانی، اتریش- مجارستان و روم به دولت- ملت های تشکیل دهنده آنها (یعنی روسیه، ترکیه، اتریش، مجارستان، ایتالیا) تبدیل شدند و دولت- ملت های متعددی از فروپاشی آنها پا به عرصه هستی گذاشتند.

 داشتن کشور فارس/ ایران برای ملت فارس به همان اندازه طبیعی است که تشکیل دولت-ملت آذربایجان جنوبی طبیعی و نرمال است و هیچ توجیه و دلیل منطقی برای مخالفت با آن استقلال آذربایجان وجود ندارد.

 همچنانکه دیکتاتور پیشین فارس/ایران، محمدرضا پهلوی اعلام کرد صدای اعتراض مردم ایران را شنیده ولی دیگر دیر شده بود. در خصوص ملت آذربایجان جنوبی هم باید تا دیر نشده صدای اعتراض و مطالبات ملت آذربایجان شنیده شود و از الگوی چکسلواکی پیروی شود تا سرنوشت یوگسلاوی در ایران تکرار نشود. ملت فارس نباید صرب های برتری طلب را الگوی خود قرار دهد. خاورمیانه به اندازه کافی شاهد جنگ داخلی و خونریزی بوده است و نیازی به جنگ داخلی و کشتار و خونریزی دیگری وجود ندارد.
-----------------------------
AzNewsTV
https://www.facebook.com/watch/?v=2793300177361103On DoubleThink Think Tank’s report over the total grip on media in Iran by Ali Khamenei’s family members.
DoubleThink Düşüncə Quruluşunun İranda bütün mediyaların Əli Xameneyi Ailəsi tərəfindən kontrol edilməsi raporu haqda
On DoubleThink Think Tank’s report over the total grip on media in Iran by Ali Khamenei’s family members.
در خصوص گزارش اندیشکده دابل ثینک درباره تسلط کامل اعضای خانواده علی خامنه ای بر رسانه های ایران

On anti-establishment demonstrations in Lebanon and Iran and Hezbollah's opposition to the protests.
Lübnanda gedən təzahüratlar və İran və Hizbullahın etirazlara qarşı çıxmaları barədə.
در خصوص تظاهرات در لبنان و مخالفت ایران و حزب الله با این اعتراضات
On anti-establishment demonstrations in Lebanon and Iran and Hezbollah's opposition to the protests.
------------------------------------------

On demonstrations in Iraq and Iran’s role in violence against the protesters.On demonstrations in Iraq and Iran’s role in violence against the protesters.
Əraqda gedən təzahüratlar və onların basdırılmasında İranın rolu.
در خصوص تظاهرات در عراق و نقش ایران در خشونت و سرکوب معترضان

قابل توجه دوستان فیسبوکی!


قابل توجه دوستان فیسبوکی!
چند وقتی است سربازان گمنام دیکتاتور خامنه ای تلاش می کنند در صفحات مجازی و ایمیل های شخصی بنده نفوذ کنند و مجبور شده ام راستی آزمایی دو مرحله ای را - که لازمه آن دریافت پیامک و اس ام اس برای وارد شدن به صفحات مجازی ام می باشد – فعال کنم. همچنین چندین صفحه فیسبوکی با سرقت عکس های صفحه اصلی من ایجاد شده اند و به ارسال پیام های توهین آمیز به دوستان فیسبوکی ام اقدام کرده اند.
خواهشمند صفحاتی را که به نام بنده ایجاد شده را گزارش و بلاک کنید.
این تنها صفحه فیسبوکی بنده است:
https://www.facebook.com/ahmad.hashemi1356
و این از جمله صفحاتی است که توسط سربازان گمنام خامنه ای ایجاد شده است. لطفا گزارش دهید و بلاک کنید:

زمان مقابله با تروریسم پارسی فرا رسیده استزمان مقابله با تروریسم پارسی فرا رسیده است

در گفتگو با تلویزیون "ای ان تی"، با اشاره به مکانیسم جدید وزارت خزانه داری آمریکا برای جلوگیری از انتقال پول به رژیم ایران تحت عنوان نیازهای بشردوستانه - که امکان سوء استفاده رژیم ایران از معافیت های دارویی و غذایی را محدود می کند – گفتم همانطور که بطور مثال سعید قاسمی از فرماندهان پیشین سپاه می گوید سپاه قدس از پوشش هلال احمر برای انتقال نیروهای جهادی و اعضای سپاه قدس به بوسنی استفاده می کرد نباید اجازه داد سپاه قدس از پوشش معافیت های بشردوستانه برای تامین تسلیحات و مواد دارای کاربرد دوگانه استفاده کند و تدابیر جدید وزارت خزانه داری در این راستا خواهد بود.
همچنین توضیح دادم که پس از کشته شدن بن لادن (القاعده) و البغدادی (داعش) و تضعیف تروریست های اسلامگرای عمدتا عرب تبار، حالا نوبت به مقابله با تروریسم پارسی- ایرانی (سپاه قدس) رسیده است و حالا جامعه بین المللی راحت تر می تواند بر مقابله با تروریسم پارسی (سپاه قدس) و همچنین تروریسم کردی (پ ک ک/ پ ی د) تمرکز کند.
ANTye dedim ki bölgənin ağırlıqlı olaraq Ərəb kökənli İslamçı teroristlərdən (başda Əl-Bəğdadi və Bin Ladənin ölümü ilə) arındığını nəzərə alaraq artıq Fars- İran terorizminə (Sipah-i Pasdaran) qarşı durmanın zamanı gəlib çatıb.
I talked about the US’ new mechanism aiming to prevent money transfer to the Iranian regime under the guise of humanitarian causes.
I also emphasized that after neutralizing predominantly Arab Islamist terrorism (the death of Al Qaeda’s Bin Laden and ISIS’ Al-Baghdadi), the time has come to focus on combating Persian terrorism (IRGC and its Quds Force).
------------------------------------------
AzNewsTV
https://www.facebook.com/AN.T.Farsi/videos/948565972208570