01 March, 2020

خط افقی - گفتگو با یوسف عزیزی بنی طرف- آیا تحمیل زبان فارسی قابل پذیرش است؟


خط افقی - گفتگو با یوسف عزیزی بنی طرف- آیا تحمیل زبان فارسی قابل پذیرش است؟
آقای یوسف عزیزی بنی طرف
نویسنده، روزنامه نگار، نویسنده 26 کتاب به زبان های فارسی و عربی، برنده جایزه ابن بطوطه بخاطر کتاب خاطراتش در زندان، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران
----------------------------------------------
AzNewsTV

No comments: