10 January, 2020

The Justifiability of U.S. Sanctions against Human Rights Violators in Iran

#Dünya_Gündəmi - İnsan Haqlarını Çeynəyənlərə qarşı təhrimlərin savunabilirliyi.
توجیه پذیری تحریم های جدید ایالات متحده بر ضد ناقضان حقوق بشر در ایران - به زبان ترکی آذربایجان جنوبی
The Justifiability of U.S. Sanctions against Human Rights Violators in Iran - in South Azerbaijani Turkish

No comments: