20 October, 2019

On Persianization/ Iranization of Azerbaijani heritage in occupied Karabakh by Armenian authorities.


Ermənilərin işğal olunmuş Qarabağ‘da Azərbaycan mədəni miraslarının Farslaşdırmaq/ İranlılaşdırmaq ilə bağlı o cümlədən “Yuxarı GövhərAğa Məscid”inin adını “Farsi Məscid”ə dəyişdirməsi haqda danışdım.
در خصوص فارسی سازی/ ایرانی سازی میراث آذربایجانی قاراباغ اشغالی توسط ارامنه از جمله بازسازی و تغییر نام مسجد "یوخاری گؤوهرآغا مسجیدی" به "مسجد فارسی" صحبت کردم.
On Persianization/ Iranization of Azerbaijani heritage in occupied Karabakh by Armenian authorities.

No comments: