01 December, 2019

Ahmad Hashemi: On President Rouhani’s visit to the earthquake-stricken areas in South Azerbaijan (Sarab) after a month-long delay and his short stay on the pretext of cold weather.Əhməd Haşimi: President Ruhaninin bir ay gecikmədən sonra Güney Azərbaycanın zəlzələzədə bölgələrinə (Sarab) səfəri və soyuq havanı bəhanə edərək yalnız neçə dəqiqəlik duraqlaması.

احمد هاشمی: درباره سفر روحانی به مناطق زلزله زده آذربایجان جنوبی (سراب) با یک ماه تاخیر و توقف چند دقیقه ای اش به بهانه سرمای هوا

Ahmad Hashemi: On President Rouhani’s visit to the earthquake-stricken areas in South Azerbaijan (Sarab) after a month-long delay and his short stay on the pretext of cold weather.

------------------------------------------
AzNewsTV


No comments: