21 August, 2020

GÜNDƏM MASASI: Qanunun adı altında İran hakimiyyətinin iradəsini həyata keçirən özbaşınalıq

 GÜNDƏM MASASI: Qanunun adı altında İran hakimiyyətinin iradəsini həyata keçirən özbaşınalıq


https://www.youtube.com/watch?v=iGE2NIqn2WU&t=1575s


No comments: