10 January, 2020

AZERBAIJAN CENTRAL PARTY Statement on the Annihilation of Quds Force Commander Qasem Soleimani
AZERBAIJAN CENTRAL PARTY
Statement on the Annihilation of Quds Force Commander Qasem Soleimani
بيانيه حزب مرکزی آزربايجان در خصوص کشته شدن قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران
As the sorrowful South Azerbaijani Turkish nation and the Iranian peoples were mourning the loss of their beloved ones in the aftermath of the peaceful anti-government protests in the last November, and while other nations were busy celebrating the coming of the year 2020, we heard the good news: the elimination of Qasem Soleimani, the commander of the terrorist Iranian Revolutionary Guards Corps' Quds Force.
The annihilation of Soleimani is not good news for Iranians, only. It also calls for a moment of celebration by all Iraqis, Syrians, Lebanese and Yemenis who lost their loved ones for malign activities of Soleimani and other IRGC thugs. This is a happy day for all the nations in the Middle East as we witnessed cheerful Iraqis were dancing in the streets over Soleimani’s death.
As Azerbaijan Central Party, we believe that Soleimani’s elimination was new year’s gift in the early days of 2020 to many South Azerbaijani Turks and Iranians who have lossed their loved ones to the murderous regime and its IRGC thugs.
As Azerbaijan Central Party, we have a strong conviction that the strike on Soleimani was more consequential than the killing of Osama bin Laden and Al Baghdadi as Soleimani was a commander of IRGC thugs in charge of the largest network of terror and carnage abroad. Soleimani was the mastermind of Iranian state-sponsored terrorism. For two decades, he has been the most powerful, sophisticated, dangerous terrorist on earth. Soleimani is responsible for the deaths of thousands of Iranians, hundreds of thousands of Syrians and hundreds of American soldiers.
Therefore, his annihilation was more consequential and more urgent than that of Bin Laden or Al- Baghdadi and he should have been hit a long time ago. Undoubtedly, South Azerbaijan, Iran, the Middle East, and even the world would be a better place to live now that Soleimani is dead.
As Azerbaijan Central Party, we believe that the killing of Qasem Soleimani would heal the wounds of the victims especially those in South Azerbaijan and Iran who suffered in the last November protests when innocent protesters were slaughtered by the murderous IRGC-affiliated forces. Soleimani was the commander of the largest state-sponsored terrorist organization which was more dangerous than ISIS, Al Qaeda, Al Nusra, or Taliban as neither of them could massacre 1500 of their own people in 48 hours.
As Azerbaijan Central Party, we believe that Soleimani’s elimination was a major blow to the regime as he is going to be irreplaceable for Tehran.
Until recently, when Iran’s terrorist attacks remained unreciprocated, the regime interpreted them as US weakness. However, by killing Soleimani, the US sent the strongest message to the dictators in Tehran since the establishment of the Islamic Republic in 1979, who only understand the language of force. However, the tides are turning now with this death, and Iran’s expansionism has ignited backlash all the way from Beirut to Baghdad where protesters are making it known that the Iranian regime is despised.
Finally, as Azerbaijan Central Party, we totally support the U.S. military’s decisive defensive action to protect American lives abroad by killing Qasem Soleimani, as the head of the IRGC’s Quds Force, a U.S.- designated Foreign Terrorist Organization and we are grateful that the most dangerous terrorist on earth is not alive anymore. He was an imminent threat to the civilized world and the world would be a much safer and better place without him.
AZERBAIJAN CENTRAL PARTY January 3, 2020
------------------------------------------------------------------------
بيانيه حزب مرکزی آزربايجان در خصوص کشته شدن قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران
در حاليکه ملت تورک آزربايجان جنوبی و مردمان ايران مشغول عزاداری بخاطر از دست دادن عزيزان خود در تظاهرات آبان ماه گذشته بودند و همچنين ديگر ملت ها در حال جشن گرفتن آغاز سال 2020 بودند خبر خوشی گوش ها را نوازش کرد: مرگ قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه تروريستی پاسداران.
مرگ سليمانی صرفاً خبر خوبی برای ايرانيان نيست. مرگ او همچنين رويدادی شاديبخش برای بسياری از عراقی ها، سوری ها، لبنانی ها و يمنی ها هم می باشد که در نتيجه اقدامات شريرانه سليمانی و آدمکشان سپاهی، عزيزان خود را از دست داده اند. امروز روز مسرت بخشی برای همه ملت های خاورميانه است، همچنانکه مشاهده می کنيم عراقی ها در واکنش به کشته شدن سلیمانی در خيابان ها در حال رقص و پایکوبی هستند.
ما به عنوان حزب مرکزی آزربايجان، معتقديم کشته شدن سليمانی هديه سال نو برای بسياری از تورک های آزربايجان جنوبی و ايرانيان است که عزيزان خود را درمواجهه با اين رژيم قاتل و آدم کشان سپاهی آن از دست دادند.
ما به عنوان حزب مرکزی آزربايجان قوياٌ اعتقاد داريم مرگ قاسم سليمانی دارای اهميت بيشتری نسبت به کشته شدن اسامه بن لادن و البغدادی بود، چرا که سليمانی فرمانده آدمکشان سپاهی و مسئول بزرگ ترين شبکه ترور و کشتار در خارج از کشورايران وهمچنين مغز متفکر تروريسم دولتی ايران بود و به مدت دو دهه قوی ترین، پيچيده ترين و خطرناک ترين تروريست بر روی کره زمين بود. سليمانی مسئول مرگ هزاران ايرانی، صدها هزار سوری و صدها سرباز آمريکايی است. بنابراين، مرگ او دارای اهميت و فوريت بيشتری نسبت به بن لادن و البغدادی بود و او می بايد زودتر هدف قرار می گرفت. حال که سليمانی مرده است، بی ترديد، آزربايجان جنوبی، ايران، خاورميانه و حتی جهان جای بهتری برای زيستن خواهد بود.
ما به عنوان حزب مرکزی آزربايجان معتقديم که کشته شدن قاسم سليمانی مرهمی بر زخم های قربانيان خواهد بود بويژه تظاهرکنندگان بی گناهی که در تظاهرات آبان ماه در آزربايجان جنوبی و در ايران توسط نيروهای مرتبط با آدمکشان سپاهی سلاخی شدند. سليمانی فرمانده بزرگ ترين سازمان تروريستی دولتی بود که از داعش، القاعده، النصره، و يا طالبان خطرناک تر بود چرا که هيچ يک از آنها نمی توانستند در ظرف 48 ساعت 1500 نفر از مردم خود را قتل عام کنند.
ما به عنوان حزب مرکزی آزربايجان اعتقاد داريم که از ميان برداشتن سليمانی ضربه بزرگی به رژيم بود و جايگزينی برای او در ايران وجود نخواهد داشت. تا همين اواخر، زمانی که حملات تروريستی ايران بی پاسخ می ماند رژيم ايران آن را نشانه ضعف آمريکا می دانست ولی با کشتن سليمانی، ايالات متحده قوی ترين پيام خود را برای ديکتاتورهای تهران از زمان تاسیس جمهوری اسلامی در سال 1357 ارسال کرد ديکتاتورهايی که فقط زبان زور را می فهمند. حالا مشاهده می کنيم که با مرگ سليمانی، ورق در حال برگشتن است و توسعه طلبی ايران نتيجه عکس داده و تظاهرکنندگان از بيروت گرفته تا بغداد در حال نمايش خشم و نفرت خود نسبت به رژيم ايران هستند.
در پايان، ما به عنوان حزب مرکزی آزربايجان اقدام دفاعی ارتش ايالات متحده در کشتن قاسم سليمانی، فرمانده گروه تروريستی سپاه قدس در راستای حفاظت از جان انسانهای بيگناه را می ستاييم و نسبت به اينکه خطرناک ترين تروريست کره زمين ديگر زنده نيست شکرگزار هستيم، چرا که او خطری حتمی برای جهان متمدن بود و بدون او جهان جای امن تر و بهتری برای زندگی کردن خواهد بود.
حزب مرکزی آزربايجان 3 ژانويه 2020


No comments: