31 July, 2019

ایران چه اهرم فشاری برای جلوگیری از شرکت کشورها در اجلاس لهستان دارد؟

ایران چه اهرم فشاری برای جلوگیری از شرکت کشورها در اجلاس لهستان دارد؟

وزیر امور خارجه ایران می‌گوید اینکه از آمریکا معاون اول رئیس جمهوری در نشست لهستان شرکت می کند نشان می‌دهد که اهداف و حرکت اولیه آمریکایی ها برای برگزاری این نشست به نتیجه نرسیده است.این نشست که به پیشنهاد آمریکا و میزبانی لهستان در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار می‌شود، واکنش تند ایران را به همراه داشته که آن را تلاشی از سوی آمریکا و متحدانش برای مقابله با جمهوری اسلامی می‌داند. در این نشست قرار است به مسائلی مانند حمایت از تروریسم، تولید موشک و خطرات حمایت از بعضی از گروه‌ها در خاورمیانه اشاره شود که همگی از اتهامات آمریکا علیه ایران است.
ناصر مدنی، مجری برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در اینباره گفت‌وگویی کرده است با احمد هاشمی، کارمند پیشین وزارت خارجه ایران
چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.
برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند  کلاودبشنوید.

No comments: