20 October, 2019

My thoughts on the US 4-Point plan regarding Iran in an interview with Indus TV News.My thoughts on the US 4-Point plan regarding Iran in an interview with Indus TV News.
در مصاحبه با ایندوس تی وی نیوز درباره طرح چهار بخشی آمریکا در خصوص ایران صحبت کردم.
Indus TV News ilə söyləşimdə Amerikanın 4 bölümlü planı haqda danışdım.No comments: