20 October, 2019

On Baghdad’s decision to restrict activities of Iranian Melli Bank branches in Iraq


Əraq’ın ölkədəki İran Melli Bank şöbələrinin fəaliyətlətinin məhdudlaşdırmasıyla bağlı danışdım
On Baghdad’s decision to restrict activities of Iranian Melli Bank branches in Iraq
در خصوص تصمیم عراق برای محدود کردن فعالیت های شعب بانک ملی در عراق صحبت کردم

No comments: