20 October, 2019

New York konferanslarında iştirak edən Güney Azərbaycan heyətinin bəzi üzvlərinin ANT'yə verdikləri özəl müsahibələrdə bu konferansların gətiriləri və çəlişkiləri ilə bağlı bilgi verdilər.New York konferanslarında iştirak edən Güney Azərbaycan heyətinin bəzi üzvlərinin ANT'yə verdikləri özəl müsahibələrdə bu konferansların gətiriləri və çəlişkiləri ilə bağlı bilgi verdilər.
مصاحبه ای اختصاصی تلویزیون " ای ان تی" با برخی از اعضای شرکت کننده هیات آذربایجان جنوبی در دو کنفرانس "آینده ایران" و "اتحاد در مقابل ایران هسته ای" در نیویورک در خصوص دستاوردها و چالش های این نشست ها.
ANT's exclusive interview with South Azerbaijani delegation to the Int'l Convention For The Future of Iran

No comments: