01 March, 2020

Analysis of ‘Traxtur Discourse’ from a Sociological Perspective


#Dünya_Gündəmi- ‘Traxtur Söyləmi’nə Sosyolojik Açıdan Baxış- بررسی "گفتمان تراختور" از منظر جامعه شناختی
Analysis of ‘Traxtur Discourse’ from a Sociological Perspective
----------------------------------------------
Qonaqlar:
Ramin Cabbarlı – Sosyoloq
İbrahim Rəməzani – Sosyoloq
----------------------------------------------
AzNewsTV
https://www.facebook.com/ANTFarsi/videos/200622884468746/

No comments: