01 March, 2020

South Azerbaijani Perspective on the Parliamentary Elections in Iran (1)


#Dünya_Gündəmi- Azərbaycanlı Partiyalar İranda Məclis Seçkilərinə Necə Baxır (1) -موضع احزاب آذربایجانی نسبت به انتخابات مجلس چیست
South Azerbaijani Perspective on the Parliamentary Elections in Iran (1)
----------------------------------------------
Qonaqlar
Rəhim Şahbazi- Azərbaycan Mərkəz Partiyasının Üzvü
Babək Çələbiyanlı – Dirəniş Təşkilatının Sözçüsü
----------------------------------------------

No comments: