01 March, 2020

Shared Dialect’s Role in Alleviating Assimilation in South Azerbaijan

#Dünya_Gündəmi- Ortaq Ağızın Yaranmasının Asimilasiyona Qarşı Rolu – نقش ایجاد گویش استاندارد و مشترک ترکی در مقابله با آسیمیلاسیون
Shared Dialect’s Role in Alleviating Assimilation in South Azerbaijan
----------------------------------------------
Qonaqlar:
Riza Talibi– Yazar
Nağı Mahmudi– Hüquqşünas
----------------------------------------------
AzNewsTV
----------------------------------------------
www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net


No comments: