19 September, 2020

GÜNDƏM MASASI: Farsçı təşkilatlar və medianın siyasi çıxar əsasında təbliğatı


GÜNDƏM MASASI: Farsçı təşkilatlar və medianın siyasi çıxar əsasında təbliğatı
https://www.youtube.com/watch?v=znZbKw-S1cQ&t=1426s


 

No comments: